• +40 769 879 910
  • L-V 09.00-17.00

 FUNDAȚIA „UNU ȘI UNU”
- din 1998 alături de oameni și nevoile lor

 

Cheltuielile de Sponsorizare

Multumim pentru că ai ales FUNDAȚIA “UNU ȘI UNU” pentru redirecționarea a 20% din impozitul pe venit.

Prin Legea Nr. 30/2019 a fost modificat Codul Fiscal (aprobat prin Legea Nr. 227/2015)  astfel încât, la Art. 25 alin.4, lit. I, se prevede că: sponsorizările scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime pentru :

• Valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri.

sau

• Valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

♦    Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, scad 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

♦ Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului de sponsorizare, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F.

FUNDAȚIA "UNU ȘI UNU" (C.I.F. 10319482)

este înscrisă din anul 2019 în

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, conform Deciziei 2218844/05.04.2019.

         Sponsorizarea ta va fi scăzută direct din impozitul pe profit, sau impozitul pe venit .

 


DESCARCĂ CONTRACTUL DE SPONSORIZARE

Search