• +40 722 100 622
  • L-V 09.00-17.00

Active citizens fund White4x

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI:

În contextul situației de criză generată de pandemia Covid-19, pierderea locurilor de muncă precum și restricțiile impuse pe mai multe domenii pentru toți cetățenii de pe teritoriul României au agravat dificultățile pe care le întâmpină grupurile vulnerabile. Grupurile vulnerabile vizate de fundație sunt persoane fără adăpost / aflate în așezări informale, persoane care locuiesc în locuințe suprapopulate aflate în risc de sărăcie, persoane cu vârsta de peste 65 de ani, șomeri, copii, bolnavi cronici. Veniturile reduse pe care le aveau aceștia, în mare parte din muncă zilieră, au fost sistate ca urmare a încetării activităților / scăderii veniturilor operatorilor economici pentru care munceau. Criza generată de pandemia de Covid-19 a accentuat situația vulnerabilă în care se află persoanele vizate de fundație până în punctul în care aceștia întâmpină dificultăți în asigurarea strictului necesar traiului de baza (alimente). Mai mult decât atât, având în vedere accesul limitat la educația de care dispun, aceste grupuri întâmpină printre cele mai mari dificultăți în înțelegerea și adoptarea unui comportament adecvat în ceea ce privește măsurile de prevenire și combatere a răspândirii noului coronavirus. Prezentul proiect își propune susținerea a 1,500 de persoane vulnerabile în protecția împotriva coronavirusului și în creșterea gradului de informare în legătura cu situația de criză generată de pandemia Covid-19. Beneficiarii proiectului sunt persoane fără adăpost / aflate în așezări informale, persoane care locuiesc în locuințe suprapopulate aflate în risc de sărăcie, persoane cu vârsta de peste 65 de ani, șomeri, copii.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

  1. Diminuarea riscului infectării al persoanelor din grupuri vulnerabile, prin acordarea de măști medicale - 45,000 măști - 10 măști/persoană/luna în vederea acoperirii necesarului pentru 3 luni al persoanelor vulnerabile;
  2. Creșterea gradului de informare în legătură cu situația de criză generată de pandemia Covid-19 a grupurilor vulnerabile prin crearea și diseminarea a 4,500 de broșuri informative (1,500/luna) ca urmare a consultării grupurilor vulnerabile;
  3. Asigurarea protecției (măști și mânuși) celor 26 de voluntari ai fundației implicați în activitățile de distribuire a produselor alimentare, măștilor medicale, precum și a broșurilor informative.

 

BENEFICIARII PROIECTULUI:

Beneficiarii proiectului sunt persoane fără adăpost/aflate in așezări informale, persoane care locuiesc in locuințe suprapopulate aflate in risc de sărăcie, persoane cu vârsta de peste 65 de ani, șomeri, copii dintre care:

  • 293 copii școlari;
  • 712 adulți in risc de sărăcie;
  • 351 persoane vârstnice fără venituri;
  • 72 familii monoparentale cu un copil (144 persoane)
    Total = 1,500 persoane din care 374 de etnie rroma

 

METODOLOGIE SELECTIE BENEFICIARI:

Persoanele vizate au fost identificate ca urmare a încheierii de protocoale de colaborare cu peste 7 parohii (ex. Mânăstirea Antim, Parohia ”Ad. Maicii Domnului”, Parohia ”Ciorogârla”, Parohia ”Moara săracă”, Parohia ”Mogoșoaia”, Parohia ”Pajura”, Parohia Sf. Nicolae ”Malaxa”).Persoanele vizate vor beneficia de alimentele, broșurile si măștile de protecție ce vor fi livrate cu ajutorul voluntarilor fundației.

 

ZONE IMPLEMENTARE PROIECT:

Beneficiarii sunt localizați in:
Satul Vizurești, comuna Ciocănești, Dâmbovița
Comuna Ciorogârla, Ilfov
Comuna Moara Vlăsiei, Ilfov
Sat Drăgănescu, Mihăilești, Giurgiu
București, sectoarele 2 si 5

 

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro.

Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Broșura

 

 

 

 

 

 

Proiectul Dar din Dar se face Binele este derulat de Fundația Unu si Unu și beneficiază de o finanțare în valoare de 14,759.40 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

 

Proiect derulat de:  logo

Search